Udviklingskonsulent til Arbejdsmarkedsafdelingens Stab Ikast-Brande Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I Danmarks grønne erhvervskommune søger vi en engageret dataanalytiker og udviklingskonsulent, der kan bidrage til fortsat udvikling af samarbejdet med virksomhederne omkring arbejdskraft, samt i forhold til at få ledige i job. 
 
Dine hovedopgaver

 • Servicere arbejdsmarkeds- og borgerservicechefen, ledergruppen og det politiske niveau, herunder Arbejdsmarkedsforum med sagsfremstillinger, data, analyser, sparring, oplæg og notater 
 • Bistå med udformning og implementering af politikker og strategier
 • Ledelse og evaluering af projekter - internt og på tværs af organisationen
 • Facilitering af møder og udviklingsprocesser i afdelingerne
 • Udarbejde puljeansøgninger og opfølgning på eksisterende puljebevillinger.
 • Følge data på arbejdsmarkedsområdet
 • Udarbejde analyser på baggrund af data på arbejdsmarkedsområdet
 • Sikre indsigt i afdelingens IT-systemer, anvendelse og implementering

Dine faglige kompetencer

 • Relevant videregående uddannelse eks. AC-niveau, gerne med erfaring eller interesse for arbejdsmarkedsområdet
 • Relevant metodisk værktøjskasse med f.eks. analyse, politik, projektledelse og procesledelse
 • I stand til at formidle komplicerede problemstillinger skriftligt som mundtligt
 • God procesforståelse og evne til at sikre processer, der giver resultat.


Dine personlige kompetencer
I Ikast-Brande Kommune arbejder vi med afsæt i værdierne dialog, tillid og ansvarlighed.
Det stiller krav til, at udviklingskonsulenten:

 • Arbejder selvstændigt, struktureret og resultatorienteret
 • Skaber relationer og samarbejder – også på tværs mellem direktørområder med både ledere og medarbejdere og kan indgå i eksterne samarbejder
 • Er opsøgende og udviklende – på ideer og muligheder, også ift. samarbejdspartnere
 • Forståelse for politiske og administrative processer.


Til gengæld tilbyder vi

 • Et spændende job i Danmarks Grønne erhvervskommune med mange og forskelligartede opgaver og højt til loftet
 • En mental frikommune, hvor man har mod på at tænke og afprøve nyt
 • Et stærkt DNA, samt et værdisæt omkring tillid, dialog og ansvarlighed
 • Gode kolleger, som står parat med faglig sparring
 • Fleksibilitet og mulighed for hjemmearbejde.

Løn- og ansættelsesforhold
Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer, og ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår. 
Din arbejdsplads vil være på Rådhuset i Ikast, hvor du vil blive en del af et team på 5 medarbejdere med reference til Arbejdsmarkeds- og borgerservicechefen. 
Stillingen forventes besat fra 1. april 2024. Løn fastsættes efter forhandling med vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ud fra principperne i ”Ny løn”.
 
Ansøgningsfrist: torsdag den 22. februar 2024 kl. 8.00
Ansættelsessamtale: forventes afholdt tirsdag den 27. februar 2024.

Yderligere informationer:
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Charlotte Sørensen på telefon 81617516.

Du kan også finde oplysninger på kommunens hjemmeside www.ikast-brande.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5985501

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet