Sygeplejerske til fast stilling i Center for Rusmiddelbehandling - Substitutionsafdeling - 20-25 timer ugentligt

Profilbillede
dato

Center for Rusmiddelbehandling Ikast-Brande Kommune søges en sygeplejerske på minimum 20 timer ugentligt med mulighed for 25 timer med tiltrædelse 01.10.2024 eller gerne før.

Stillingen er som udgangspunkt 20-25 timer, men der er mulighed for dialog om at komme på fuldtid. 

Der ikke er dog ikke garanti for, at de resterende timer kan blive i samme stilling i Center for rusmiddelbehandling.

Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling i vores Substitutionsafdeling i Center for Rusmiddelbehandling Ikast-Brande Kommune.

Center For Rusmiddelbehandling (CFR) rummer flere tilbud:

Behandlingstilbud til borgere med problematisk brug af stoffer eller alkohol eller afhængighedsproblematikker relateret til stoffer eller alkohol.

Værestedet Oasen som er et åbent værested efter servicelovens § 104

Det opsøgende team, hvor Housing First indsatsen er forankret, SKP til borgere efter Servicelovens § 99 og opsøgende arbejde ifht borgere på forsorgshjem.

Projekt BRUS til børn og unge op til 25, der vokser op i hjem med et problematisk rusmiddelbrug.

Substitutionsafdelingen som varetager opgaver efter sundhedslovens § 142 og Servicelovens § 101, som er den afdeling du vil blive en del af

Substitutionsbehandlingen tilbyder social, sundhedsfaglig og medicinsk behandling til borgere med skadeligt brug af opioider.

Teamet i Substitutionsafdelingen består udover dig af en SOSA, en sygeplejerske, en socialrådgiver samt en lægekonsulent

I Substitutionsafdelingen er den daglige åbningstid alle hverdage 8.30 til 10.45 for medicinudlevering. Der vil ligeledes i denne funktion ligge en skadesreducerende indsats, som har fokus på både borgerens somatiske og sociale situation.

Dine arbejdsopgaver i Substitutionsafdelingen vil bl.a være:

·          Medicindispensering

·          Udlevering af medicin

·         Sundhedsfaglig dokumentation

·         Kontakt til egen læge og hospital

·         Være en del af lægekonsultation

·         Deltage i løbende opdatering af diverse instrukser og arbejdsgange

Kompetencer:

·          er uddannet sygeplejerske

·          har en åben og direkte kommunikationsform samt gode samarbejdsevner

·         kan lide at have travlt og fungere i en udfordrende arbejdsdag

·          kan håndtere en professionel involverende kontakt med borgerne i behandling
 er god til at formulere dig skriftligt og kan anvende elektronisk journalisering

·         Har lyst til at arbejde med borgere der modtager substitutionsbehandling og lever i udsatte positioner

Vi tilbyder:

·         et job med stor kompetence og høj grad af selvstændighed og selvtilrettelæggelse af opgaver

·         gode udviklingsmuligheder i et spændende samarbejds- og arbejdsmiljø

·         supervision, hvor deltagelse er obligatorisk/påkrævet

·         lønindplacering efter kompetencer og gældende overenskomst

Den daglige arbejdstid er kl 8-12, dog vil der forekomme møder og supervision udenfor dette tidsrum. Dette varsles i god tid og du vil have mulighed for at tilrettelægge din arbejdstid herefter.

Har du spørgsmål til stillingen kan disse rettes til teamleder Søs Philipsen, tlf.nr. 9960 3858 til og med den 11.07.2024. I perioden 22.07 til 09.08.24 kan spørgsmål rettes til sygeplejerske Rikke Møller Bertelsen, tlf.nr. 9960 3852

Ansøgningsfrist mandag den 12.08.2024 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 16.08.2024

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (20-25 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Ikast-Brande Kommune, Svaneparken 8, 7430 Ikast

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071630

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet