Skoleleder til Hyldgårdsskolen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kunne du tænke dig at stå i spidsen for en helt fantastisk skole?

Skoleleder til Hyldgårdsskolen i Ikast-Brande Kommune søges

Vil du samtidig være med til at tage ansvar for, vise respekt og drage omsorg for de børn, unge og voksne som er en del af fællesskabet på Hyldgårdsskolen? Så er det nu, du skal melde dig på banen.

 

Ny skoleleder til Hyldgårdsskolen

Vores nuværende skoleleder har valgt at søge nye græsgange internt i kommunen, så derfor søger vi en ny dygtig skoleleder pr. 1/3-2024. Vi ønsker en kompetent og erfaren leder, som har hjerte for folkeskolen, blik for det hele barn samt fokus på både skolens og SFO’ens rolle i barnets læring, trivsel og dannelse. 

FællesSkolen

Som skoleleder i Ikast-Brande Kommune kommer du til at indgå i FællesSkolen sammen med grundskoleledelserne, afdelingslederne på Ungdomsskolen, skolechefen og konsulenter fra skoleafdelingen. Vi har i dette lederforum et stærkt fællesskab, og en vilje til sammen at drive god skole og fritid for alle kommunes børn og unge, så der er progression i trivsel og læring såvel fagligt som socialt for alle.

Hyldgårdsskolen

Hyldgårdsskolen er en veldrevet og udviklingsorienteret skole med en sund økonomi. Vi har desuden et stabilt elevgrundlag og attraktive fysiske rammer. Skolen har ca. 600 skønne elever, 75 dygtige og engagerede medarbejdere, en positiv og engageret bestyrelse samt en forældregruppe, der er interesserede i at være i dialog med skolen om deres barns skolegang.

Hyldgårdsskolens værdigrundlag indledes med: ”Her lærer vi meget – og her er godt at være” og tager sit udgangspunkt i, at det enkelte menneske er unikt og værdifuldt. Skolens bærende elementer er ansvar, respekt og omsorg. Fællesskabet på skolen er kendetegnet ved gensidig respekt og ligeværdighed uanset evner, opvækst og kulturel baggrund, og den fælles trivsel er alles ansvar.

Hyldgårdsskolen er opdelt i 3 afdelinger med interne basetilbud og har et velfungerende fritidstilbud fordelt på 2 afdelinger. Skolen rummer desuden kommunens modtageklasse for 10-14-årige.

Ledelsesteamet består af 3 personer, hvor de to andre har stærke kompetencer indenfor faglig ledelse, pædagogisk ledelse og personaleledelse. 

 

Den nye skoleleder

Vi ønsker os en skoleleder, som kan

 • bidrage med erfaring, beslutningskompetence og overblik i vores ledelsesteam.
 • finde mening og se nødvendigheden i de administrative opgaver.
 • mestre skolens økonomi også ud fra et strategisk perspektiv og har flair for dette.
 • være ambitiøs og energisk i forhold til at videreudvikle en god skole med høj trivsel og stærk faglighed, der fastholder og tiltrækker elever.
 • se sig selv som en holdspiller, der er socialt begavet, arbejdsom og nede på jorden.
 • samarbejde med skolebestyrelsen og inspirere en stærk og velfungerende medarbejdergruppe.
 • uddelegere og give ansvar, men fortsat være tæt på. 
 • udøve personaleledelse, der ser og griber den enkelte, men også tydeligt og lydhørt sætter retning for den samlede medarbejdergruppe.
 • være en tydelig og synlig del af skolens liv og hverdag bl.a. ved at værne om vores fællesskab.
 • være en engageret medspiller i FællesSkolen – det kommunale skolevæsen i Ikast-Brande Kommune.

Derudover forventer vi et menneske og leder, som 

 • har et positivt livssyn og viser andre mennesker tillid og respekt- også i vanskelige sager og sammenhænge.
 • er rodfæstet under pres.
 • ser og møder medarbejderne, børn og forældre med anerkendelse og bidrager til det udviklende arbejdsmiljø for børn og voksne 
 • kommunikerer dygtigt og tydeligt i tale og på skrift, internt som eksternt.
 • formår at se den enkelte ansattes potentialer med blik på, at skolens sociale kapital skal understøtte at dygtige medarbejdere fastholdes.
 • har en pædagogisk grunduddannelse, ledelseserfaring og en formel lederuddannelse.

 

Information af praktisk karakter

Stillingen er en fuldtidsstilling, og vi sigter mod ansættelsesstart d. 1. marts 2024. Aftale om løn og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst. 

Ansøgningsfristen er mandag d. 8. januar 2024, KL. 12.00 og ansøgning vedhæftet relevante bilag sendes via Emply. Første runde af ansættelsessamtalerne finder sted d. 16. januar 2024, mens 2.samtalerunde er d. 22. januar 2024. I første runde skal kandidaterne udfolde en case, mens de der går videre til 2. samtale skal gennemføre en personprofilanalyse (DISC). Ved ansættelse forbeholder Ikast-Brande Kommune sig ret til at indhente straffe- og børneattest efter ansøgers samtykke. Der indhentes referencer efter aftale med ansøger.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte: 

Skolechef; Thomas Garsdal 99605421/20905904

Viceskoleleder; Britta Aagaard Knudsen 99604802/20326034

Pædagogisk leder; Mette Nygaard 99604803/60772044

Skolebestyrelsesformand; Vivi Kattenhøj 28252821

 

Vi opfordrer alle ansøgere til at besøge Hyldgårdsskolen frem til d. 19. december 2023. Henvendelse vedr. besøg kan rettes til Mette eller Britta.

Derudover henvises til flg. hjemmesider:https://hyldgaardsskolen.aula.dk og www.ikast-brande.dk samt Ikast-Brande Kommunes Børn og unge politik.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ikast-Brande Kommune, Hyldgårds Alle, 7430 Ikast

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5947888

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet