Politi, kommune og forældre samarbejder om nye tiltag for unge i Brande

Profilbillede
dato

Midt- og Vestjyllands Politi nærmer sig afslutningen på efterforskningen af en række sager om falske bankbude, hvor unge mennesker fra Brande er sigtede. Ikast-Brande Kommune, politi og forældre arbejder aktivt på at forebygge ny kriminalitet blandt gruppen af unge.

Henover sommeren har Brande været ramt af flere sager om kontaktbedrageri - også omtalt flere steder som 'bankbudssager', hvor personer, som har udgivet sig for at være fra en bank, har lokket hævekort, koder og andre værdier fra borgere.
I flere sager er der tale om unge mennesker, der er involveret i udførelsen af bedrageriet.

Midt- og Vestjyllands Politi har derudover modtaget anmeldelser om narkosalg ved skoler blandt unge i Brande.

I forbindelse med bedragerisagerne er der blevet varetægtsfængslet flere personer, som efter politiets opfattelse har haft en fremtrædende rolle i bedrageriet. Der er særligt tale om de personer, som fysisk har opsøgt de forurettede på deres bopæl. En enkelt af de sigtede personer er under 15 år og henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet.

I forbindelse med anmeldelserne om narkosalg, har Midt- og Vestjyllands Politi sigtet et mindre antal unge for salg- og besiddelse af narkotika.

I pressens omtale af sagerne har der blandt andet været rejst spørgsmål om, hvorvidt unge mennesker i Brande og på byens skoler er blevet presset til at handle med stoffer og til at udføre opgaven som bankbude.

Dette er der umiddelbart ikke noget i politiets efterforskning, der underbygger.

"I stedet er der noget, der tyder på, at de involverede personer, i større eller mindre grad selv har været opsøgende omkring deres rolle i sagen. Vi har kendskab til disse personer og har været i kontakt med dem", siger leder af efterforskningen ved Lokalpolitiet i Herning, fg. politikommissær, Lars Boe Larsen.

Efterforskningen er nu inde i sin afsluttende fase, hvorefter sagerne overdrages til juridisk vurdering ved anklagemyndigheden.

 

Stort forebyggelsesarbejde

 

Sideløbende med efterforskningen er Midt- og Vestjyllands Politis afdeling for Forebyggelse Nærhed og Tryghed indgået i dialog med skolerne, de unge og deres forældre samt borgere i Brande. I samarbejde med Ikast-Brande Kommune er der sat flere forebyggende tiltag i værk for at sikre de bedste forudsætninger for en fortsat stor tryghed og trivsel blandt de unge i Brande.

"I Ikast-Brande Kommune er vi meget tilfredse med samarbejdet om at afhjælpe problemerne blandt den her gruppe af unge mennesker", siger chef for Børne- og Familieafdelingen i Ikast-Brande Kommune Anton Rasmussen.

"Vi har lavet tiltag, der skal forsøge at få risikovillige og spændingslystne unge mennesker til at fatte interesse for sunde fællesskaber og acceptable aktiviteter. Her er det glædeligt, at både Skolen Artium og Ungdomsskolen har godt fat i de unge og kender dem. I ungdomsskolen vil vi bygge relationer til de enkelte og samtidigt være opmærksomme på, hvilke aktiviteter der kan vække interesse hos unge der søger spænding, siger Anton Rasmussen.

"I skolen vil der i samarbejde med forældrene arbejdes på at skabe et positivt fællesskab blandt både de unge og de unges forældre. Helt konkret har flere udtrykt ønske om at engagere sig i samarbejdet om Natteravnene, og der er nedsat en arbejdsgruppe med lokale kræfter, der sammen med politi og kommune vil sætte fokus på det gode ungeliv i Brande", siger Anton Rasmussen.

 

Husk de gode råd

Bliver man kontaktet af personer, som udgiver sig for at være fra en bank, er det vigtigt, at man aldrig oplyser sin kode og aldrig overfører penge eller afleverer sit hævekort. Afbryd samtalen og ring til din bankrådgiver eller til politiet på 114. Hvis nogen møder op på din adresse og udgiver sig for at være fra banken, så lad være med at åbne. Ring til politiet på 114.

"En del af den her form for bedrageri er direkte målrettet den ældste del af befolkningen. Der vil sikkert være borgere, som hører om bankbudssagerne og tænker, at det kunne aldrig ske for mig. Men måske har du så en mor, en far, en bedstefar eller en mormor, som du kan hjælpe ved at fortælle om de gode råd. Det er vigtige budskaber at få udbredt, hvis vi skal gøre det sværere at få gevinst ud af den her kriminalitet", siger politikommissær Mette Bundgaard fra Forebyggelse, Nærhed og Tryghed ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Få flere råd og vejledning om forebyggelse af kriminalitet her 

 

Denne artikel er skrevet af Martin Johannes Madsen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestjyllands Politi.
Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi