Nabokommunens handlinger forhindrer Ikast-Brande Kommunes bestræbelser på grøn omstilling

dato

Ikast-Brande Kommune slår alarm: Hvis ikke der tages hånd om de nuværende barrierer mod grøn energi, vil Danmark misse sine ambitiøse klima mål for 2030. Dette sker efter Herning Kommune har modsat sig etableringen af vindmøller ved Kratlund, idet Byrådet i Herning mener, at møllerne skader landskabet på Hernings side af kommunegrænsen.

Herning Kommunes nedlæggelse af veto stopper et projekt i Ikast-Brande Kommune bestående af 9 vindmøller på 150 meters højde, der ville generere 100.000 MWh grøn energi om året, nok til at dække energiforbruget for 20.000 husstande.

Viceborgmester og formand for Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget i Ikast-Brande Kommune, Kasper Pauli Pedersen, kritiserer, at en nabokommunes indvendinger kan forhindre et vigtigt grønt initiativ. Efter forgæves forsøg på at få Herning Kommune til at ophæve sin indsigelse, appellerer Ikast-Brande nu til ministeren om at gribe ind ifølge Planloven.

Kasper Pauli Pedersen påpeger det paradoksale i, at projektet blokeres med henvisning til ønsket om at bevare ”større uforstyrrede landskaber”, selvom området allerede benyttes til konventionelt landbrug og anden aktivitet. Han understreger, at landskabets påståede uforstyrrede natur ikke bør stå i vejen for projektet.

Dette sker i en tid, hvor FN's Klimatopmøde har opfordret til en tredobling af energi fra sol og vind på globalt plan, og den danske regering har planer om at firedoble energien fra sol og vind på land. Ikast-Brande Kommune er fast besluttet på at fremme grøn omstilling og udnytte sol- og vindenergi, understøttet af politisk vilje til at omsætte ambitiøse mål til handling.

Kilde: Ikast-Brande Kommune