Ergoterapeut søges til barselsvikariat på Marienlund

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Barselsvikariat – Vi er i lykkelige omstændigheder med flere af vores dygtige medarbejdere, og derfor søger Marienlund social og sundhedsassistent, pædagog eller ergoterapeut 32 t/ugl. I blandede vagter dag/aften.

 

Marienlund er et socialpædagogisk botilbud, beliggende i Ikast. 

Her bor 35 voksne udviklingshæmmede med et varieret fysisk og psykisk funktionsniveau og støttebehov, stor aldersspredning fra 18 år og op efter og dermed svingende aktivitetsniveau.

 

På Marienlund har vi fokus på kerneopgaven, som er defineret ved, at medarbejdernes opgave er at understøtte et ligeværdigt liv for den enkelte borger, baseret på borgerens egne normer og værdier.

 

Borgerne på Marienlund har, behov for hjælp til personlig pleje i forskellig grad og som medarbejder på Marienlund vil det være din opgave, at varetage forskellige pædagogiske opgaver såsom:

 • Sikre forudsigelighed og tryghed i dagligdagen for borgerne.
 • Arbejde med selvbestemmelse ud fra den enkelte borgers udviklingstrin.
 • Arbejde med indsatsmål.
 • Støtte borgeren i at udvikle sit potentiale.
 • Støtte borgeren i deres sociale liv, samt deltage til forskellige aktiviteter.
 • Støtte borgeren i ADL.
 • Sundhedsfaglige opgaver, i samråd med sundhedsfagligt team.
 • Daglig dokumentation på Cura både pædagogisk og helhedsvurderinger, samt udarbejdelse af statusnotater

 

Det pædagogiske arbejde varetages indenfor en neuropædagogisk tilgang og borgernes udviklingsniveau fremkommer ved hjælp af neuropædagogisk udredning.

 

De sundhedsfaglige opgaver for social og sundhedsassistenterne er:

 • Medicin dosering
 • Hovedansvarlig for opfølgning på de sundhedsfaglige helhedsvurderinger
 • Kontakt til læge og sygehuse
 • Vejlede i hygiejniske principper
 • Derudover indgår man i de pædagogiske opgaver som nævnt ovenfor

 

I dagtimerne er de fleste borgere tilknyttet dagbeskæftigelse udenfor Marienlund. En mindre gruppe har deres dagbeskæftigelse på Marienlund, fordi de har nået en alder hvor de har behov for mindre aktivitetsniveau og et hvil midt på dagen. 

 

Vi arbejder tværfagligt, og medarbejdergruppen er sammensat af pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og omsorgsmedhjælpere.

 

Vi forventer:

 

 • At du er afklaret med at arbejde ca. hver anden weekend samt helligdage
 • Vi forventer du har en relevant uddannelse
 • At du arbejder anerkendende, og med respekt for borgerens ret til selvbestemmelse.
 • At du reflekterer over din egen praksis og pædagogiske tilgang
 • At du har fokus på præcis og faglig dokumentation
 • At du bidrager til en god stemning på arbejdspladsen og indgå i en konstruktiv dialog med dine kollegaer
 • At du ud over opgaver relateret til borgerne varetager praktiske opgaver der er vigtige i hverdagen

 

 

Vi tilbyder:

 • Relevant oplæring i dine arbejdsopgaver.
 • Introduktion til medicinhåndtering.
 • Introduktion til dokumentation
 • Oplæring i de enkelte borgere.
 • Deltagelse i personalemøder.
 • Introduktion til stedets mest benyttede pædagogiske tilgange
 • faglig supervision
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø 

 

Løn:

Du aflønnes efter gældende overenskomst.


 

Yderligere info om jobbet:

Kan fås ved henvendelse til teamleder Inge Tornbjerg tlf. 22483116 

 

Ansøgningsfrist:
15/3-24 kl. 12:00

 

Samtaler afholdes den 21-3-2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Ikast-Brande Kommune, Kirkegade, 102, 7430 Ikast

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5984999

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet