Beskæftigelsesrådgiver til Sygefravær og Jobfastholdelse ved Jobcenter Ikast-Brande

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I Arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune arbejder vi resultatorienteret sammen med borgere og virksomheder. På tværs af afdelinger arbejder vi for, at alle borgere – der kan – skal i job og uddannelse.


Stillingen
1 beskæftigelsesrådgiver, der skal varetage opgaver vedrørende sygedagpenge.
Beskæftigelsesrådgiveren skal varetage opgaver, vedrørende sygemeldte borgere, i de første 22 uger af sygemeldingen. 

Vi forventer, at du:

 • er uddannet enten socialrådgiver eller socialformidler
 • har kendskab til området og til arbejdet med sygedagpenge
 • arbejder struktureret og har flair for administrativt arbejde
 • har gennemslagskraft, er konsekvent, kan tage beslutninger og føre dem ud i livet
 • kan indgå positivt i et samarbejde – såvel internt som eksternt – men også, at du er i stand til at arbejde selvstændigt
 • har et arbejdsmarkedsrettet fokus, hvor du i sagsbehandlingen altid tager udgangspunkt i, at målet er tilbagevenden til selvforsørgelse
 • formår at holde fokus på, hvad den sygemeldte kan, i stedet for fokus på, hvad den sygemeldte ikke kan

Lidt om os
I Ikast-Brande Kommune lægges der vægt på værdierne dialog, tillid og ansvarlighed.
Sygefravær og Jobfastholdelse består af 34 engagerede beskæftigelsesrådgivere, fastholdelseskonsulenter og jobkonsulenter
  
Foruden sygedagpenge, varetager afdelingen opgaver vedrørende:

 • Jobafklaringsforløb
 • Fleksjobansatte
 • Revalidering

Sygedagpenge - team under 22 uger, er et velfungerende team, på 11 beskæftigelsesrådgivere/fastholdelseskonsulenter og administrative medarbejdere. Der er tale om flerrumskontorer, hvor der altid er hjælp at hente fra en erfaren kollega.

Hvis en borger får forlænget sine sygedagpenge, overgår sagen til en anden rådgiver, der kun sidder med forlængede sygedagpengesager.
 

Lidt om dine arbejdsopgaver:

Dine arbejdsopgaver bliver:

 • Opfølgningssamtaler, samt udarbejdelse af opfølgningsplaner
 • Udarbejdelse af revurderingsskriv
 • Råd og vejledning i forbindelse med sygedagpenge
 • Iværksætte revalidering
 • Iværksættelse af aktiviteter (praktikker, nyorientering, mentorstøtte mv.)
 • Bruge dig selv til tæt kontakt med borger, og dermed opnå hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 • Du skal være villig til at indgå i pilotprojekt, hvor beskæftigelsesrådgiver også skal have kontakt til arbejdsgiver ifht. fastholdelse – som udgangspunkt virtuelt.
 • Selvstændig sagsstamme på ca. 50 sager

 

Vi tilbyder:

 • Gode faglige og opgavemæssige rammer
 • Et udviklings- og læringsorienteret miljø med fokus på løbende faglig opkvalificering
 • Attraktive løn- og ansættelsesforhold
 • Dygtige og hjælpsomme kollegaer
 • Mulighed for hjemmearbejde (ca. 1. dag pr uge)
 • Fri og humoristisk omgangstone
 • God personaleforening, med mange arrangementer
 • Aktivitetsudvalg i afdelingen, der arrangerer sjove og spændende tilbud for afdelingen, af forskellig art
 • Frugtordning
 • Stor grad af frihed under ansvar

 

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen har en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Det er en fast stilling. 

Tiltrædelse hurtigst muligt. 
Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår, og løn fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation og ud fra principperne i ”Ny løn”.


Ved behov for yderligere oplysninger kan afdelingsleder Nels Torup kontaktes på tlf. 9960 3901. 

 

Ansøgningsfrist tirsdag den 20.februar kl. 8.00

Samtaler forventes afholdt mandag den 26. februar 2024. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5985139

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet