Afdelingsleder til Unge og Uddannelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ikast-Brande Kommune har et højt ambitionsniveau omkring de unges muligheder for at komme i job og uddannelse, og har en strategi for de unges vej dertil. Strategien sikrer kommunens 

politiske og administrative fokus på at målsætningerne nås.


Temaerne i strategien;

At blive klar - Flere unge skal være klar til at komme i uddannelse og job

At få praktisk erfaring - Flere unge skal få kompetencer på arbejdsmarkedet

At træffe et valg - Flere unge skal være klædt på til at træffe et oplyst uddannelsesvalg

At gennemføre en uddannelse - Flere unge skal trives i skolen og på uddannelser.

 

I regi af KUI (den kommunale ungeindsats) arbejdes der på flere niveauer med at sikre udmøntning af strategien. Den nye leder for Unge og Uddannelse indgår som en central leder og en stærk tværfaglig samarbejdspartner i at understøtte den gode og resultatskabende opgaveløsning.

Afdelingslederen for Unge og Uddannelse (UU) bliver en del af Arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune, som består af Jobcenter, Borgervice samt Unge og Uddannelse. I Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder vi på tværs af afdelingerne for at nå det mål, at alle borgere der kan, enten kommer i job eller uddannelse eller fastholdes i job og uddannelse. Derudover er der stort fokus på at medvirke til, at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.
UU varetager myndigheds- og udviklingsindsatsen for unge i aldersgruppen 18-30 år (Jobcenter) og vejledingsindsatsen i grundskolen og for unge fra 15-30 år. 

Vi søger

En afdelingsleder, der kan sikre faglig udvikling og positive resultater for kommunes unge mellem 18-30 år, dog i relation til vejledingsindsatsen ofte fra 15-30 år. Målgruppen er unge der ikke går den lige vej til job eller uddannelse, men har behov for individuelle tiltag til at sikre en god og bæredygtig vej til job eller uddannelse

Vi forventer, at du:

 • har en relevant videregående uddannelse, herunder lederuddannelse og ledererfaring gerne fra arbejdet med unge
 • har faglig viden om grundskolen, unge og uddannelsesområdet, samt generel viden om arbejdsmarkedsområdet 
 • evner at agere som en god personaleleder med øje for medarbejdernes ressourcer, resultater og trivsel
 • tror på at der en plads til alle i uddannelse eller job
 • er handlekraftig og kan træffe de beslutninger, der er nødvendige for at sikre fremdrift på dine ansvarsområder
 • evner at agere innovativt og kan gennemføre fornyelser
 • har fokus på data og systematisk viden der kan udvikle den faglige indsats for de unge
 • arbejder struktureret og systematisk og er i stand til at bevare overblik og fokus i udviklingsprocesser, og kan færdiggøre igangsatte initiativer/projekter
 • har et stort engagement og drive
 • arbejder målrettet og resultatorienteret, med fokus på digitalisering
 • Er en styrke i et hvert tværfagligt og ledelsesmæssigt samarbejde
 • har nødvendig forståelse for at lede i en politisk styret organisation

Lidt om os

I Ikast-Brande Kommune lægges der vægt på værdierne dialog, tillid og ansvarlighed og vi har et mindset som mental frikommune, hvor nye og kreative ideer og løsninger er velkomne.
Unge og Uddannelse består af 25 engagerede medarbejdere, som er sammensat af rådgivere, uddannelsesvejledere, jobkonsulenter og mentorer. Alle har maksimalt fokus på, hvordan opgaverne bedst løses, inden for de til enhver tid givne rammer og muligheder. Vi arbejder med en kvalitativ og målrettet indsats til de unge 18-29-årige, der ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som modtager uddannelseshjælp, samt med vejledning af unge om uddannelse og job. 
Opgaven vedrørende kommunens visitation til FGU (Forberedende Grunduddannelse), samt STU-uddannelse til unge med særlige behov er også forankret i afdelingen. Den fysiske placering af UU-vejledningen og Jobcenterets tilbud til unge i én afdeling har et stort potentiale i synergierne mellem indsatserne. Det sikrer mulighed for samarbejde med skole og uddannelsestilbud allerede i grundskolen. Der er et godt samarbejde på tværs, både i ledergruppen på Arbejdsmarkedsområdet og med de øvrige ledere og interessenter på ungeområdet internt og eksternt.

Lidt om dine arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver bliver:

 • at udmønte Byrådets politiske visioner og strategier til operationelle mål og indsatser for unge med henblik på job og uddannelse
 • den daglige ledelse og faglige drift af indsatser og dygtige medarbejdere
 • fastholdelse og udvikling af det gode samarbejde i egen afdeling samt med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • at sikre trivsel og udvikling blandt medarbejderne 
 • at opnå gode resultater for målgruppen i et værdiskabende samarbejde med 
  medarbejderne og en række internt kommunale samarbejdspartnere og eksterne aktører.
 • at kunne kommunikere tydelig retning og mål for indsatserne
 • at kunne skabe rammer for en tværfaglig og sammenhængende ungeindsats i Ikast-Brande Kommune

 Vi tilbyder:

 • en attraktiv lederstilling i en visionær kommune
 • godt arbejdsmiljø med erfarne og hjælpsomme kolleger 
 • en lederstilling med højt til loftet og gode handlemuligheder
 • samarbejde med en velfungerende ledergruppe på arbejdsmarkedsområdet
 • gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • spændvidde og kompleksitet i opgavefeltet, som udfordrer selv de bedste
 • en engageret kompetent og udviklingsorienteret medarbejder – og ledergruppe

 

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen har en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår, og løn fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation og ud fra principperne i ”Ny løn”.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til en af kontaktpersonerne eller på www.uuib.dk.

Klik her for at se job- og personprofilen til afdelingslederstillingen.  

Ansøgningsfrist: mandag den 15. januar 2024 kl. 10.00

Ansættelsessamtaler: 1. samtale forventes afholdt onsdag den 24. januar 2024 og 2. samtalerunde forventes afholdt mandag den 29. januar 2024. 

Vi forventer du kan tiltræde stillingen som afdelingsleder i Ikast-Brande Kommune senest 1. marts 2024.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ikast-Brande Kommune, Vestergade 65, 7430 Ikast

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5961172

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet